Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2022

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2022

Výška minimálnych odvodov živnostníkov sa od 1.1.2022 zvýši o 9,66 eur mesačne. Ako sa budú meniť minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Štatistický úrad SR zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, pričom aj napriek pandémii priemerná mesačná mzda naďalej rástla. Tá pôsobí aj na výšku minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa vychádza pri určení minimálnych sociálnych a zdravotných odvodov SZČO. Ako sa od 1.1.2022 budú meniť jednotlivé odvody SZČO (najmä živnostníkov), sa dozviete v tomto článku.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022

Základom pre zistenie výšky minimálnych odvodov je určenie minimálneho vymeriavacieho základu a predstavuje minimálnu sumu, z ktorej sa počítajú mesačné platby do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené živnostníkom (resp. SZČO).

Výška minimálneho vymeriavacieho základu závisí od priemernej mesačnej mzdy, pričom rozhodujúcou je priemerná mesačná mzda za dva roky predchádzajúce obdobie. To znamená, že minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov v roku 2022 sa vypočíta na základe priemernej mesačnej mzdy za rok 2020. Suma priemernej mesačnej mzdy zverejnenej Štatistickým úradom SR bola v roku 2020 vo výške 1 133 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za dva roky predchádzajúce obdobie. Uvedené znamená, že výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2022 je 566,50 eur (50 % z 1 133 eur).

Výška minimálnych odvodov SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022

Na základe minimálneho vymeriavacieho základu je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Percento odvodov do Sociálnej poisťovne sa pre rok 2022 nemení a ostáva vo výške 33,15 %. Výška mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne sa teda vypočíta ako 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022 budú v sume 187,78 eur (33,15 % z 566,50 eur, zaokrúhlene, nakoľko ide o súčet jednotlivých sociálnych poistení, viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022.Prečítajte si tiežOdvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022

V porovnaní s rokom 2021, kedy boli minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 180,99 eur, ide o zvýšenie o 6,79 eur mesačne.
Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2022

Minimálne odvody živnostníkov do zdravotnej poisťovne v roku 2022 budú vo výške 14% z minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje sumu 79,31 eur (14 % z 566,50 eur). V prípade SZČO so zdravotným postihnutím, sa na vypočítanie minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne použije 7 % sadzba, teda suma minimálnych mesačných odvodov bude 39,65 eur. Prečítajte si tiež Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2021 v roku 2022

Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2022 porastú o 2,87 eur mesačne a v prípade osôb so zdravotným postihnutím o 1,43 eur mesačne oproti roku 2021 (kedy boli minimálne odvody vo výške 76,44 eur, v prípade osôb so zdravotným postihnutím 38,22 eur).

Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO od 1.1.2022
Sadzba poistnéhoVýška minimálneho vymeriavacieho základuVýška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne33,15%566,50 €187,78 €
Odvody do zdravotnej poisťovne14% (7%)566,50 €79,31 € (39,65 €)
Minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu
(bez zdravotného postihnutia)
267,09 €

Minimálne odvody SZČO – porovnanie rokov 2021 a 2022

Porovnanie výšky sociálnych a zdravotných odvodov SZČO v roku 2022 s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke. Zvýšenie minimálnych odvodov pri osobe bez zdravotného postihnutia je celkovo vo výške 9,66 eur.

Minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021
Rok 2022Rok 2021
Sadzba poistnéhoVýška minimálneho vymeriavacieho základuVýška minimálnych odvodovVýška minimálneho vymeriavacieho základuVýška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne33,15%566,50 €187,78 €545 €180,99 €
Odvody do zdravotnej poisťovne14% (7%)566,50 €79,31 €
(39,65 €)
545 €76,44 € (38,22 €)
Minimálne odvody SZČO
do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu
x267,09 €x257,43 €
Zvýšenie celkových minimálnych odvodov SZČO9,66 €

Ďalšie informácie o odvodoch SZČO sa dozviete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.