Paušálne výdavky: čo to znamená a komu sa oplatia

Paušálne výdavky: čo to znamená a komu sa oplatia

Článok bol pôvodne uverejnený v júni 2013. Vzhľadom na to, že téma je stále aktuálna, urobili sme jeho aktualizáciu pre roky 2019 a 2020, no prečítajte si aj:

Článok o paušálnych výdavkoch za rok 2017 a neskôrPaušálne výdavky: živnostníci nimi ušetria peniaze aj starosti

Paušálne výdavky: čo to znamená a komu sa oplatia

Paušálne výdavky sú pojem často sa opakujúci a samozrejme znejúci. Napriek tomu zaznieva od podnikateľov často otázka, čo tento pojem znamená, prípadne si ho pletú s inými podobne znejúcimi pojmami.

Paušálne výdavky, resp. výdavky percentom z príjmov, sú de facto o legálne fiktívne výdavky, ktoré slovenský zákon o dani z príjmov umožňuje podnikateľovi-fyzickej osobe uplatniť si. Inými slovami: SZČO si svoje príjmy môže znížiť o 60%, aj v keď danom roku žiadne výdavky nemal. Zo 60% svojich príjmov – na rozdiel napríklad od zamestnanca – dane nezaplatí. Pre mnohých je to preto legálna daňová výhoda.

Príklad

Juraj zarobil v r. 2019 ako SZČO 24 000 EUR. Na svoje podnikanie vynaložil skutočné výdavky (softvér, hardvér, telefón, odvody) vo výške 6 000 EUR. Jeho daňový základ je teda 24 000 mínus 6 000 EUR, tj 18 000 EUR. Z tejto sumy si (po odpočítaní nezdaniteľných častí) vypočíta daň z príjmov.

Príklad

Rovnaký Juraj sa rozhodol pre rok 2019 uplatniť paušálne výdavky. Zo sumy príjmov 24 000 EUR vypočíta paušálne výdavky vo výške 60%, tj 14 400 EUR. A to ešte nie je všetko: k týmto výdavkom si môže – ako jediný reálny daňový výdavok navyše – pripočítať aj odvody zaplatené v r. 2019, tj 850 EUR. Jeho celkové výdavky sú teda 14 400 EUR + 850 EUR, tj 15 250 EUR. Základ dane = 24 000 mínus 15 250 = 8 750 EUR. Z tejto sumy si vypočíta daň z príjmov. Bude teda výrazne nižšia, než keby použil svoje skutočné výdavky.

Komu sa paušálne výdavky oplatia:

  • podnikateľovi, ktorý nemá žiadne reálne výdavky – ide teda o SZČO s vysokým podielom duševnej práce a SZČO, ktorí poskytujú najmä služby nehmotného charakteru (umelci, novinári, marketéri a pod.)
  • zároveň nechce platiť veľa za spracovanie agendy – spracovanie evidencií pre podnikateľa s paušálnymi výdavkami je pomerne lacné a mnohých prípadoch sa dá realizovať jednorazovo po skončení roka.

Komu sa môžu oplatiť skutočné výdavky:

  • kto ich v danom roku vynaložil veľa – tj z celkových výdavkov tvoria výrazne viac než 60%
  • zároveň dosiahol vysoké príjmy a potrebuje si ich čo najefektívnejšie znížiť
  • náklady na spracovanie daňovej evidencie resp. účtovníctva preňho neznamenajú výraznú nákladovú položku (resp. ich vynaloží rád, keďže mu pomôžu ušetriť peniaze na daniach)

Paušálne výdavky: majú nejaké maximum?

Áno. Maximálny strop pre paušálne výdavky je 20 000 EUR ročne. Podnikateľ, ktorý si vypočíta vyššiu sumu paušálnych výdavkov, než je 20 000 EUR, môže si uplatniť iba týchto 20 000 EUR. Viac nie.

Príklad

Júlia zarobí v r. 2020 ako SZČO 40 000 EUR. Ak by si vypočítala paušálne výdavky jednoduchým vynásobením koeficientom 0,60, jej výdavky by dosahovali výšku 24 000 EUR plus prípadné zaplatené odvody. Ako daňové výdavky si však môže uplatniť len (maximum) 20 000 EUR plus prípadné zaplatené odvody.

Toto maximum však nie je limitované počtom mesiacov podnikania, ako to bolo v minulosti. Teda a niektorí živnostník či iná SZČO zarobí 34 tisíc, 40 tisíc či 50 tisíc EUR iba za niekoľko mesiacov podnikania, môže si od svojich príjmov odpočítať 60% do absolútneho maxima 20 000 EUR.

Článok bol o pojme „paušálne výdavky SZČO„. Odporúčam nemýliť si ich s „paušálnymi výdavkami na pohonné hmoty„, príp. s „paušálnymi náhradami“ (ktoré sa týkajú poslancov).


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.