Nové vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

vzory tlačív zo závislej činnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo oznámenie č. MF/015679/2020-721, ktorým sa určujú vzory tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Za zdaňovacie obdobie roku 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje nový vzor tlačiva:

  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) – vzor tlačiva
  2. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky – vzor tlačiva

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov na rok 2021

Na zdaňovacie obdobie roku 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky určuje vzor tlačiva:

  1. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac – vzor tlačiva

Poučenia na vyplnenie nájdete tu:

Poučenie na vyplnenie hlásenia

Poučenie na vyplnenie prehľadu za rok 2020

Potvrdenia o podaní nájdete tu:

Potvrdenie o podaní hlásenia za rok 2020

Potvrdenie o podaní prehľadu


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.