Minimálna mzda v roku 2021 – tabuľka

Minimálna mzda v roku 2021 - tabuľka

Prehľad mesačnej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy a čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v roku 2021 v tabuľkách.

V roku 2021 bude platiť minimálna mzda, ktorej výška sa vypočíta podľa automatického vzorca a ktorá bude predstavovať 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. V nominálnom vyjadrení ide o sumu 623 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške 3,580 eura.

Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2021 s minimálnou mzdou v roku 2020

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2020580 €3,333 €
2021623 €3,580 €
Rozdiel43 €0,247 €

Minimálna mesačná mzda sa v roku 2021 zvýši o 43 eur minimálna hodinová mzda o 0,247 eur/hod.

Minimálna mzda 2021 podľa stupňa náročnosti práce (minimálne mzdové nároky)

Minimálna mesačná mzda vo výške 623 eur a minimálna hodinová mzda v sume 3,580 eur sú v roku 2021 stanovené pre 1. stupeň náročnosti práce. Zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere majú nárok na minimálnu mzdu pre príslušný stupeň náročnosti práce (dohodári nie). Od 1.1.2021 sa mení vzorec na výpočet minimálneho mzdového nároku pre konkrétne stupne náročnosti práce. Pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 43 eur.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzdaMinimálna hodinová mzda
1.1,0623 €3,580 €
2.1,2739 €4,247 €
3.1,4855 €4,914 €
4.1,6971 €5,580 €
5.1,81087 €6,247 €
6.2,01203 €6,914 €

Viac informácií nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Minimálna hodinová mzda 2021

Minimálna hodinová mzda 3,580 eur/hod. patrí v roku 2021 zamestnancovi zaradenom v 1. stupni náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín. Minimálna hodinová mzda pre nižší týždenný pracovný čas sa úmerne zvýši.

Úprava hodinovej minimálnej mzdy 2021 podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom časeMinimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase
1.1,03,695 €3,819 €
2.1,24,384 €4,530 €
3.1,45,073 €5,242 €
4.1,65,760 €5,952 €
5.1,86,449 €6,663 €
6.2,07,137 €7,375 €

Viac informácií nájdete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2021 a vplyv na príplatky

Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2021 (dane a odvody)

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa nedala uplatniť pri mesačnej minimálnej mzde už v roku 2020. Čistá mzda sa však zvýši aj vplyvom vyššej nezdaniteľnej časti na daňovníka, ktorú prinieslo zvýšenie životného minima od 1.7.2020.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca s minimálnou mzdou v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020

Minimálna mzda 2021Minimálna mzda 2020
Hrubá mzda623 €580 €
Odpočítateľná položka0 €0 €
Zdravotné poistenie24,92 €23,20 €
Sociálne poistenie58,56 €54,52 €
Základ dane539,52 €502,28 €
Nezdaniteľná časť základu dane375,95 €367,85 €
Zdaniteľná mzda163,57 €134,43 €
Preddavok na daň31,08 €25,54 €
Čistá mzda508,44 €476,74 €

Zvýšenie minimálnej mzdy prinesie zvýšenie čistej mzdy zamestnanca vo výške 31,70 eur.

Podrobnosti o čistej minimálnej mzde nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2021 (daň a odvody )

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2021

Prečítajte si tiež Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021

Zvýšením minimálnej mzdy o 43 eur v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 sa zvýši cena práce zamestnávateľa o 58,12 eur.

Výpočet odvodového zaťaženia zamestnávateľa pri minimálnej mzde 2020 v porovnaní s 2019

Minimálna mzda 2021Minimálna mzda 2020
Hrubá mzda623 €580 €
Zdravotné poistenie62,30 €58 €
Sociálne poistenie156,98 €146,16 €
Cena práce842,28 €784,16 €

Vývoj minimálnej mzdy od 2017 do 2021

Za posledných 5 rokov vzrástla minimálna mesačná mzda zo sumy 435 eur na sumu 623 eur, čo predstavuje nárast o 188 eur.

Vývoj minimálnej mzdy od roku 2017 do roku 2021

RokMesačná minimálna mzdaHodinová minimálna mzda
2017435 €2,500 €
2018480 €2,759 €
2019520 €2,989 €
2020580 €3,333 €
2021623 €3,580 €

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.