Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Vláda od 1. januára 2021 zúžila výnimky zo zákazu vychádzania. Detaily možno nájsť v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31. decembra 2020, podľa ktorého vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Aj keď je uznesenie vlády v porovnaní s predošlým zákazom vychádzania prísnejšie, má viacero výnimiek. Podľa uznesenia vlády z 31. decembra 2020 sa napríklad zákaz vychádzania nevzťahuje na „cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.

Ministerstvo zdravotníctva vo svojej tlačovej správe uvádza, že zamestnanci by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že sú vyslaní mimo bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami. Problém preukazovania výnimky zo zákazu vychádzania sa však týka aj podnikateľskej činnosti, napr. ak je účtovník živnostníkom a časť prác chodí vykonať ku svojmu klientovi. Keďže neexistujú záväzné vzory takýchto potvrdení, pripravili sme niekoľko univerzálnych vzorov, ktoré vám preukazovanie výnimky môžu uľahčiť.

  1. ROZHODNUTIE A POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
  2. POTVRDENIE OBJEDNÁVATEĽA

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.