Pripravuje sa nová povinnosť pre podnikateľov: údaje z každej faktúry pôjdu finančnej správe

Pripravuje sa nová povinnosť pre podnikateľov: údaje z každej faktúry pôjdu finančnej správe

Ministerstvo financií predstavilo návrh zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov. Podnikateľom by tak mala pribudnúť nová povinnosť. O čo pôjde?

Finančná správa bude chcieť fakturačné údaje ešte pred vyhotovením konečnej verzie

Ministerstvo financií pripravuje nový zákon, podľa ktorého by mali mať všetci podnikatelia bez rozdielu povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Zároveň by mali ešte pred vyhotovením konečnej verzie faktúry zasielať niektoré fakturačné údaje finančnej správe. Rovnaká povinnosť však bude aj na druhej strane – pokiaľ je podnikateľ odberateľom, bude mať taktiež povinnosť zaslať finančnej správe zaevidované došlé fakturačné údaje. Urobiť tak budú môcť dvomi spôsobmi – buď prostredníctvom používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou, ktorá sa však ešte len pripravuje.

Zámerom je posvietiť si na daňové podvody

Ministerstvo financií avizuje, že cieľom tohto zákona je eliminovať daňové podvody a časom aj vypustiť povinnosť podávať kontrolné výkazy. Aktuálne nastavené pravidlá podľa ministerstva už nie sú dostatočné a nereflektuje nové trendy vývoja daňových únikov. „Za slabinu je možné označiť časovo oneskorené získavanie relevantných údajov z vyhotovených faktúr platiteľmi dane, čo neumožňuje finančnej správe reagovať operatívne na identifikované podozrenia z nekalých praktík daňových subjektov,“ uvádza sa v dokumente o predbežnej informácii.

Znížiť percento daňových podvodov by teda malo byť možné prostredníctvom získania informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. „Tieto údaje finančná správa podrobí dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní.“

Podobný princíp už podľa vyjadrenia ministerstva funguje aj v niektorých členských štátoch, ako Maďarsko, Taliansko, Španielsko či Portugalsko.

Snaha o zníženie byrokracie alebo pridanie práce naviac?

Minister financií Eduard Heger tvrdí, že ich záujem je znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov aj ich náklady. Okrem zníženia daňových únikov by tento spôsob mal podľa neho pomôcť aj s prípravou a spracovaním daňových priznaní. Ministerstvo financií zároveň tvrdí, že chce nájsť také riešenie, aby si poctivý podnikateľ plnenie tejto povinnosti prakticky ani nevšimol.

Napriek tomu ostáva otázne, či je tento krok skutočne krokom k menšej byrokratickej záťaži podnikateľov. Problém môžu mať napr. podnikatelia, ktorí nemajú interných účtovníkov, pretože túto povinnosť budú, pravdepodobne, musieť robiť sami. Posilniť kapacity bude zároveň potrebné aj v prípade Finančnej správy.

Vyjadriť názor k pripravovanému zákonu môže verejnosť prostredníctvom zasielania podnetov alebo návrhov cez Slov-Lex najneskôr do 25. januára 2021


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.