Podstatné informácie pre žiadateľov o Prvú pomoc – na toto si dajte pozor

Podstatné informácie pre žiadateľov o Prvú pomoc - na toto si dajte pozor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje na podmienky súvisiace s projektom „Prvá pomoc“. Je v roku 2021 potrebný zápis do registra partnerov verejného sektora? Dokedy majú žiadatelia doručiť výkazy za október a november?

Ak žiadate o „Prvú pomoc“, pozor na plnenie daňových povinností

Finančné riaditeľstvo SR začína zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny takbudú u nových žiadateľov preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože finančné riaditeľstvo SR do konca roka 2020 takýto zoznam nezverejňovalo.

Zrušená administratívna povinnosť pre rok 2021

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí aj v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 19. januára 2021 z dielne MPSVR SR zrušila na obdobie celého roku 2021 túto administratívnu povinnosť pre podnikateľov a SZČO.

Platenie odvodov znamená viac finančnej pomoci

SZČO, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody, a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia č. 2, musia byť nemocensky a dôchodkovo poistení. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z Opatrenia č. 4.

Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil, alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára, bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky pre poskytnutie pomoci.

MPSVR zároveň pripomína všetkým žiadateľom, že posledný termín na doručenie výkazov za mesiace október a november je 31. január 2021.  

Všetky dôležité informácie k projektu Prvá pomoc sú zverejnené na https://www.pomahameludom.sk/


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.