Zamestnanci, pozor: Na ročné zúčtovanie dane máte posledné dni

Ak ste zamestnaní, v minulom roku ste zarobili viac ako 2 207,10 eur a mali ste príjem len z práce, daňové priznanie za vás spraví váš zamestnávateľ. Do polovice februára ho však musíte požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu. Novinkou od tohto roku je, že ak ste mali viac zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie môžete požiadať hociktorého z nich.

Koho sa povinnosť týka

Toho zamestnanca, ktorý v roku 2020 poberal zdaniteľné príjmy len zo svojho zamestnania a jeho príjem bol v minulom roku aspoň 2 207,10 €.

Kedy nemôžete zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie

Ak ste mali príjem nielen z práce, ale napríklad aj z prenájmu nehnuteľnosti, či z predaja nehnuteľnosti, alebo ste popri zamestnaní aj podnikali, prípadne ste v minulom roku mali aj príjem zo zahraničia.

Čo ak nepožiadate o ročné zúčtovanie:

Môže sa tak z dôvodu, že nechcete pred zamestnávateľom preukazovať svoje vedľajšie príjmy. Ak o zúčtovanie nepožiadate, sami si podávate daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca.

Postup:

• Najneskôr do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

• Spravte tak písomne alebo e-mailom – ak ste sa takto so zamestnávateľom dohodli.

• Tlačivo vám dá zamestnávateľ, alebo ho nájdete na webe Finančnej správy.

• Následne k žiadosti doložte doklady preukazujúce nárok na zníženie základu dane – na daňový bonus na dieťa, či potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov (ak ste takých mali).

• Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovnie do 31. marca 2021.

• Do 15. apríla vám dá potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2 % z dane vybraným neziskovkám.

• Do 30. apríla dostanete od zamestnávateľa doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní.

• V máji, vo výplate za apríl, dostanete preplatok na dani.

• Ak vám vyjde nedoplatok, ten vyrovnáte do konca roka 2021 – nedoplatok vám zamestnávateľ zrazí automaticky.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.