Viac dovolenky pre rodičov s deťmi – schválené zmeny 2021

Aktualizované 4.2.2021: Dnes parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá dopĺňa zmeny z minulého roka. Článok je doplnený o schválené zmeny.Aké musíte splniť podmienky, aby ste ako rodič zamestnanec mali nárok na viac dovolenky? Od 1.1.2020 je účinná Zákonníka práce, ktorá zvýhodní rodičov starajúcich sa o dieťa. Čo treba urobiť, aby ste mali viac dovolenky?

Od 1.1.2020 majú nárok na vyššiu výmeru dovolenky rodičia, ktorí nemajú 33 rokov, ale starajú sa trvalo o dieťa. Túto zmenu priniesla novela Zákonníka práce.

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá určité nejasnosti súvisiace s vyššou výmerou dovolenky pre mladých rodičov upresnila.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1.3.2021. Je ešte potrebný podpis prezidentky SR.

AKÉ SÚ PODMIENKY PRE ZVÝŠENIE VÝMERY DOVOLENKY?

V súčasnosti je základná výmera dovolenky za kalendárny rok najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov, má nárok na 5 týždňov dovolenky.

Od 1.1.2020 má nárok na 5 týždňov dovolenky aj zamestnanec, ktorý síce nedovŕšil 33 rokov, ale sa trvalo stará o dieťa.

Podľa novely Zákonníka práce schválenej v NR SR dňa 4.2.2021 (doplnenei § 40 ods. 11) sa zamestnancom trvale sa starajúci o dieťa na účely Zákonníka práce rozumie

  • zamestnanec, ktorý sa OSOBNE stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a
  • zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

NEZABUDNITE NA OZNÁMENIE VOČI ZAMESTNÁVATEĽOVI

Ako mám preukázať nárok na vyššiu výmeru dovolenky?

Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa vyššie uvedeného a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa vyššie uvedeného.

Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.