Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021: nové pravidlá aj sumy

Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021: nové pravidlá aj sumy

Vláda schválila zmeny v projekte Prvá pomoc aj v roku 2021. Od kedy budú platiť vyššie príspevky, koho sa týkajú a ako porovnávať pokles tržieb?

Projekt podpory udržania zamestnanosti v čase pandémie Covid-19, ktorý je známy pod názvom Prvá pomoc, si prešiel od svojho uvedenia v marci minulého roka už mnohými zmenami. Poslednou úpravou bolo navýšenie súm a predĺženie obdobia realizácie projektu, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo na začiatku februára 2021. Zmena však prichádza aj v metódach skúmania poklesu tržieb.

Prvá pomoc do konca júna 2021, rozšírila sa aj cieľová skupina prijímateľov

Prvým dôležitým bodom zmeny balíka Prvá pomoc je predĺženie obdobia realizácie projektu o tri mesiace, a to do konca júna 2021. Zmenili sa tiež hraničné dátumy prijatia zamestnancov, na ktorých môžu zamestnávatelia žiadať príspevky – čerpať príspevok môžu na pracovníkov, ktorých prijali v čase medzi 02.09.2020 až 01.02.2021. Rovnako môžu príspevok čerpať aj SZČO, ktoré začali podnikať v rovnakom časovom rozpätí. Podľa starých pravidiel boli totiž tieto podmienky nastavené tak, že o príspevky mohli žiadať zamestnávatelia na zamestnancov s dňom nástupu najneskôr 02.09.2020, a taktiež zamestnávatelia, ktorí začali svoju činnosť prevádzkovať najneskôr 02.09.2020.

Zmeny, ktoré platia aj za január 2021 – ako sa bude skúmať pokles tržieb?

V pondelok, 08.02.2021, bolo na stránke pomahameludom.sk zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku platné pre oprávnené obdobie od 1. januára 2021. Aj na toto obdobie sa vzťahuje rozšírenie prijímateľov pomoci ako uvádzame vyššie. Menia sa však taktiež metódy skúmania poklesu tržieb. Výška príspevkov a ďalšie pravidlá sa za január 2021 zatiaľ nemenia, sú teda rovnaké ako Prvá pomoc + za október až december.

Metódy skúmania poklesu tržieb boli pôvodne stanovené tak, že SZČO alebo zamestnávateľ (týka sa opatrení 2 a 3B) si mohli vybrať jeden zo štyroch spôsobov výpočtu. Aktuálne sa tieto spôsoby rozširujú o ďalšiu možnosť a v spomínanom oznámení znejú nasledovne:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie január 2021 – predchádzajúce obdobie január 2019).
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť počas celého roka 2019.
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020.
  4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.
  5. Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.

Zároveň sa v oznámení uvádza, že výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť a každý žiadateľ si môže zvoliť len jednu z alternatív. Ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO. Nezáleží teda, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky. Prečítajte si tiež Prvá pomoc ++ má pomôcť zamestnávateľom aj SZČO: čo sa mení?

Odborník na dane a odvody Jozef Mihál však na sociálnej sieti upozornil, že problém môžu mať tie SZČO, ktoré začali činnosť až po 1. januári 2021. Poukázal na problém, že nevie, ako budú porovnávať tržby v aktuálnom mesiaci s tržbou za mesiac december 2020, kedy ešte nepodnikali.

Na ďalšie “nášľapné míny” upozornila na sociálnej sieti aj poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, Jaroslava Lukačovičová, ktorá sa touto témou zaoberá pravidelne a aj vďaka nej sa niektoré nezrovnalosti či problémy podnikateľov podarilo vyriešiť. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie pri ďalších dvoch, ktoré uvádza tentokrát:

  1. Ako preukáže pokles tržieb SZČO, ktorá začala svoju činnosť vykonávať po 1.10.2020, čerpá odvodové prázdniny a má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2, ak v decembri mala kvôli nariadeniu uzatvorenú prevádzku a teda nulové tržby a rovnako je na tom v januári, pretože uzatvorenie prevádzok stále trvalo? Mala by porovnávať tržbu za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac, teda január 2021. V obidvoch prípadoch má kvôli vláde tržby nula. Odpoveď Ústredia práce? V prípade, ak žiadateľ nezaznamenal pokles tržieb (nevie pokles tržieb preukázať), nevznikne mu bohužiaľ nárok na poskytnutie príspevku v rámci tohto opatrenia projektu „Prvá pomoc“, môže žiadať v rámci opatrenia 4. Napríklad, kaderníčka v tejto situácii teda údajne môže žiadať o príspevok podľa opatrenia 4A, čiže za január paušálny príspevok 315 eur. Na odpovedi je však zavádzajúce to, že žiadateľ pri príspevku 4A čestne vyhlasuje, že nečerpá odvodové prázdniny, a to nie je v tomto prípade pravda. Má teda vôbec na nejaký príspevok nárok?
  2. SZČO žiada za január poslednýkrát o príspevok podľa opatrenia č. 2, lebo čerpal odvodové prázdniny a k 1.2.2021 mu končia (ako mnohým SZČO, viac nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021) a zároveň mu od 1.2.2021 odvodová povinnosť kvôli nízkym príjmom ešte nevznikla. Po podaní výkazu dostane odpoveď, že na príspevok z opatrenia 2 nemá nárok, lebo v čase podania žiadosti mu už odvodové prázdniny skončili a túto podmienku musí spĺňať aj v čase podania žiadosti. Jarka Lukačovičová vysvetľuje, že logicky nemôže spĺňať v čase podania túto podmienku, keď sa výkazy podávajú spätne (za január až vo februári atď.), ale tým pádom nebude mať nárok na príspevok z opatrenia č. 2 veľká časť SZČO, ktorým k 1.2.2021 skončili odvodové prázdniny (a od 1.2.2021 si sociálne poistenie neplatia).

Či sa niečo zmení v uvedených prípadoch, momentálne nevieme. Je však možné, že áno, nakoľko úpravy v pravidlách a podmienkach sú robené pravidelne.Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa menia sumy Prvej pomoci++ v rámci jednotlivých opatrení od februára 2021?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny avizovalo zmeny v kategórii poklesu tržieb a zvýšenie výšky príspevku pre opatrenie 2 a 3B, pričom sa vzťahuje len na žiadosti alebo výkazy podané za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace. Podľa starého modelu bolo možné dostať príspevok rozdelený podľa štyroch kategórií poklesu tržieb, a to od 270 eur do 810 eur. Nová schéma upravuje počet kategórií na sedem a príspevky bude možné získať v rozpätí 330 eur až 870 eur. Podrobnejšie sumy uvádzame v tabuľke.

Kategórie poklesu tržieb podľa predchádzajúcej schémyVýška príspevku za mesiace október 2020 až január 2021Kategórie poklesu tržieb podľa novej schémyVýška príspevku za mesiace február 2021 a ďalšie mesiace
Od 20 – 39,99 %270 eurOd 20 – 29,99 %330 eur
Od 40 – 59,99 %450 eurOd 30 – 39,99 %420 eur
Od 60 – 79,99 %630 eurOd 40 – 49,99 %510 eur
Od 80 %810 eurOd 50 – 59,99 %600 eur
Od 60 – 69,99 %690 eur
Od 70 – 79,99 %780 eur
Od 80 %870 eur

Príspevok v rámci opatrení 1, 3A a 3B sa mení z 80 % celkovej ceny práce (CCP) na 100 % CCP, avšak so zachovaním maximálnej výšky 1 100 eur pri opatrení 1 a 3A a podľa poklesu tržieb podľa tabuľky vyššie pri opatrení 3B. Aj toto sa vzťahuje na žiadosti a výkazy podané za február 2021 a nasledujúce mesiace. Takýto príspevok je možné čerpať do výšky 1,6 mil. eur na jeden podnik. Potom už bude možné pokračovať v príspevku len vo výške 80 % CCP.

Navýšenie od februára čaká aj vybrané skupiny SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny iný príjem (Opatrenie č. 4). Suma 315 eur sa mení na 360 eur.

O nové sumy príspevkov je možné žiadať až v polovici marca, nakoľko sa budú týkať výkazov a žiadostí za február 2021. Zápis do registra partnerov verejného sektora nie je potrebný až do konca tohto roka.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.