Schéma pomoci v cestovnom ruchu: druhá etapa je spustená

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastro sektore môžu žiadať o kompenzáciu škôd, ktoré im vznikli pre prijaté protipandemické opatrenia. Aké sú podmienky a koho sa schéma pomoci týka?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo 21. apríla 2021 druhé kolo pomoci pre gastro sektor a cestovný ruch. Cieľom je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu a kompenzovanie vzniknutých škôd ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Podnikateľom v gastre a cestovnom ruchu budú poskytnuté finančné príspevky určené na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.   

Do kedy je možné žiadať o pomoc pre gastro a cestovný ruch?

Ministerstvo dopravy informovalo, že oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022, pričom prvá etapa žiadostí bola od 1. apríla 2020 do 30. októbra 2020. Druhá etapa žiadostí je od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021 a aj v druhej etape je možné žiadať o pomoc aj za obdobie z prvej etapy, teda od 1. apríla 2020.

Finančná podpora bude vyplácaná do decembra 2023. Ministerstvo má na posúdenie žiadosti od jej prijatia 30 pracovných dní a ďalších 30 pracovných dní je na vyplatenie pomoci. Platnosť schémy pomoci končí 31. decembra 2023.

Aká je výška poskytnutej pomoci pre gastro a cestovný ruch?

„Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky,“ uvádza ministerstvo. Táto čiastka predstavuje maximálny objem pomocí pre žiadateľa, ktorý mu poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období.

Podmienkou na získanie kompenzácie je výška poklesu čistého obratu o viac ako 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne. „Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty,“ uvádza ministerstvo.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

Kto môže žiadať o kompenzáciu pre gastro a cestovný ruch?

Na rozdiel od prvej etapy môžu tentokrát o podporu žiadať aj podniky, ktoré vznikli 1. apríla – 31. augusta 2020. V tomto prípade budú svoje tržby porovnávať s tržbami za september 2020. V novej výzve navyše nie je povinné mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu.

Oprávnenými prijímateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.