Elektronické služby v Sociálnej poisťovni – postup pre nového zamestnávateľa

Elektronické služby v Sociálnej poisťovni – postup pre nového zamestnávateľa

Ako si vybaví prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne nový zamestnávateľ? Aké má možnosti, čo k tomu potrebuje či ako splnomocní účtovníčku, sa dočítate v článku.

O tom, že Sociálna poisťovňa už nevydáva a ku koncu roka ukončí používanie GRID kariet, sme vás informovali v článku Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť.

V článku nájdete tiež postup, ako si aktivovať prístup s heslom pre súčasných, aj nových používateľov. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom (eID). Nový prístup do e-Služieb, ktorý majú klienti k dispozícii od júla tohto roka, je rýchly, komfortný a bezpečný.

V tomto článku si bližšie popíšeme povinnosti a postup nového (začínajúceho) zamestnávateľa v súvislosti s elektronickou komunikáciou so Sociálnou poisťovňou.

Aké povinnosti voči Sociálnej poisťovni má nový zamestnávateľ?

Ak začínate zamestnávať, vaše prvé povinnosti voči Sociálnej poisťovni sú:

  • prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začnete zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a to prostredníctvom tlačiva Registračný list zamestnávateľa,
  • uzavrieť dohodu o používaní elektronických služieb a aktivovať si prístup do e-Služieb,
  • prihlásiť do Sociálnej poisťovne zamestnanca pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr deň pred začatím výkonu činnosti zamestnanca (nástupom zamestnanca do zamestnania), a to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby.

Ako má pri nový zamestnávateľ postupovať pri vybavovaní elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou?

Ako zamestnávateľ máte povinnosť komunikovať so Sociálnou poisťovňou elektronicky. Formulár Registračný list zamestnávateľa je však možné podať v papierovej podobe v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, prípadne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk). Následne je potrebné vybaviť si elektronický prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne, teda podpísať so Sociálnou poisťovňou dohodu o používaní elektronických služieb. Prečítajte si tiež Kódy prihlásenia zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne

Marian Škotka zo Sociálnej poisťovne informuje, že nový zamestnávateľ si zvykne vybaviť tieto dve veci súčasne – podpíše dohodu o používaní e-Služieb a súčasne vyplní a odovzdá aj registračný list zamestnávateľa. „Urobí to priamo v pobočke Sociálnej poisťovne alebo dokumenty zašle cez Ústredný portál verejnej správy elektronicky. Elektronickú cestu už využíva väčšina zamestnávateľov, ktorí takto zasielajú naraz oba tieto základné dokumenty. Touto cestou môže zamestnávateľ zároveň splnomocniť ďalšie osoby pre elektronické zasielanie dokumentov do Sociálnej poisťovne. Samozrejme, je možné postupovať aj tak, že zamestnávateľ si vybaví dohodu o používaní e-Služieb a Registračný list zamestnávateľa pošle elektronicky po prvom prihlásení,“ dodáva M. Škotka. Ak vám teda nevadí „chodenie“ po úradoch, odovzdáte registračné tlačivo a vybavíte si elektronický prístup priamo v pobočke Sociálnej poisťovne. Ak chcete splnomocniť na podávanie napríklad vášho účtovníka, nezabudnite priložiť aj úradne osvedčené splnomocnenie.

Prihlásenie pomocou mena a hesla do e-Služieb Sociálnej poisťovne pre nového zamestnávateľa

Do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa môžete prihlasovať s využitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo pomocou mena a hesla. Ak ste sa rozhodli pre meno a heslo (už bez GRID karty), je potrebné si prístup aktivovať, a to v týchto krokoch: Prečítajte si tiež Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť

  1. Stiahnuť si jednu z mobilných aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator. Tieto slúžia na snímanie QR kódu (len raz pri aktivácii) a generovanie jedinečného kódu na overenie prihlásenia, ako aj na overenie aktivácie.
  2. Vytvoriť si heslo (podľa pokynov v e-maile).
  3. Po vytvorení hesla prejsť na prihlásenie na vstupnej stránke e-Služieb, vpísať prihlasovacie meno (SSN pridelené pobočkou SP) a vytvorené heslo. Zobrazí sa QR kód, ktorý je potrebné naskenovať, a tiež pole pre vpísanie jednorazového kódu, ktorý si klienti vygenerujú cez aplikáciu.

Podrobný návod nájdete v článku Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť.

Ako je možné podať registračný list fyzickej osoby – zamestnanca?

Ďalšou povinnosťou je prihlásiť do Sociálnej poisťovne vášho prvého zamestnanca, a to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, ktoré sa podáva štandardne elektronicky. Iba v prípade prvého zamestnanca je možné tento registračný list odovzdať aj v papierovej podobe. Marian Škotka zo Sociálnej poisťovne dodáva: „Sociálna poisťovňa ho akceptuje. Takto však postupuje už len minimum klientov a ihneď využívajú elektronickú cestu.“ Každý ďalší registračný list fyzickej osoby bude potrebné podávať výlučne elektronicky, rovnako ako mesačné výkazy, evidenčné listy dôchodkového poistenia atď.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.