Default image

Kony

Odpisovanie auta v roku 2020

red Audi coupe on road near trees at daytime
Ako odpisovať automobil a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2020? Pozor aj na prerušenie daňových odpisov, ak sa auto nevyužíva na podnikanie. Čo sa rozumie pod odpisovaním majetku? V prvom rade je potrebné definovať, čo sa rozumie pod…

Nárok zamestnanca na stravné lístky počas home office

Kvôli okolnostiam, ktorým v posledných týždňoch čelíme, sa množstvo kancelárii vyprázdnilo a zamestnanci sa presunuli do home office. To, čo bolo kedysi považované za firemný benefit je zrazu bežné. Vo firmách tak vznikla dilema, či zamestnanci majú nárok na zabezpečenie…

Pravidlá na odklad zaplatenia dane stále platia – prečítajte si ich. Možnosť zaplatiť dane aj v splátkach

Ministerstvo financií SR reaguje na správy šíriace sa internetom a na sociálnych sieťach vo veci odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach. V súčasnosti sú v platnosti jasné pravidlá, ktorými sa podnikateľské subjekty môžu riadiť, ak sa dostanú do objektívnych ekonomických ťažkostí a tieto pravidlá ministerstvo považuje v zásade za dostačujúce. …