Default image

Kony

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022

person using black computer keyboard

Ako vypočítať z hrubej mzdy zamestnanca čistú mzdu? Čo všetko čistú mzdu znižuje a aké sumy ju ovplyvnia v roku 2022? Pracovnoprávny pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pracovnoprávne vzťahy…

Prevod z podnikateľského účtu na súkromný

photo of Bank of Ireland

Pri prevode z podnikateľského účtu na súkromný, je dôležité rozlišovať to, medzi akými subjektmi a z akých dôvodov k tomuto prevodu dochádza. Komu a prečo sa prevádzajú peniaze z podnikateľského účtu na súkromný Podnikateľský bankový účet môže mať zriadený fyzická osoba aj…

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky

brown wooden house near beach

Vakej výške a kedy je potrebné vytvoriť rezervu na nevyčerpané dovolenky? Sú rezervy na nevyčerpané dovolenky daňovým výdavkom a ako sa účtujú? Čo sú to rezervy? Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje rezervy ako záväzky s neistým…

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

woman standing near monitor

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ? Výšku odvodov, ktoré je povinný platiť zamestnanec a zamestnávateľa za svojho zamestnanca v roku 2022 upravuje: § 128 až…