Default image

Kony

Zákonník práce – § 60 a § 63

black wooden d and c bookshelf

Aký je rozdiel medzi skončením pracovného pomeru dohodou a výpoveďou? Praktické príklady a tabuľka s porovnaním. Zákonník práce umožňuje skončiť pracovný pomer niekoľkými spôsobmi. V nasledujúcom článku si viac priblížime dva z nich: dohodu o skončení pracovného pomeru výpoveď danú zamestnávateľom. § 60 Zákonníka…

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021

girl in blue top planting outdoors

Na aké peňažné dávky v súvislosti s dieťaťom má rodič nárok? A aká je ich výška, či podmienky? Prinášame prehľadnú tabuľku platnú pre rok 2021. Peňažné dávky, na ktoré má rodič nárok v súvislosti s narodením dieťaťa, vypláca Sociálna poisťovňa, Úrad práce,…

Zmeny živnostenského zákona od 1. 8. 2021

people standing inside city building

Parlament schválil novelu živnostenského zákona. Od 1. augusta 2021 sa znižuje počet remeselných živností, skracujú či rušia lehoty a znižujú pokuty. Prinášame prehľad zmien. Jedným z cieľov novely je, v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“, zjednodušenie živnostenského podnikania odbúraním neprimeranej administratívnej záťaže…

Neoprávnené uplatnenie daňového bonusu na dieťa

grayscale photography of two girls closing their mouths

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov. V praxi sa však stáva, že si ho rodičia uplatňujú neoprávnene, najmä obaja na to isté dieťa. O koľko si rodičia neoprávnene prilepšili? Finančná správa SR zverejnila informácie, z ktorých…