Default image

Kony

Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021

man and girl sitting on brown dock near boat and two white ducks during daytime
V podmienkach nároku na materské u otca dieťaťa nastáva od 1.5.2021 zmena. Novela zákona o sociálnom poistení vypúšťa podmienku prevzatia do starostlivosti. O čo ide? Materské, resp. materská dávka je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa: matke dieťaťa, inému poistencovi,…

Schéma pomoci v cestovnom ruchu: druhá etapa je spustená

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastro sektore môžu žiadať o kompenzáciu škôd, ktoré im vznikli pre prijaté protipandemické opatrenia. Aké sú podmienky a koho sa schéma pomoci týka? Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo 21. apríla 2021 druhé kolo pomoci pre gastro…

Príplatky v roku 2021 – tabuľka

Prehľad minimálnej výšky príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok pre rok 2021 v tabuľke aj na stiahnutie Výšku mzdových zvýhodnení, t. j. príplatkov z prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu a prácu vo sviatok legislatívne upravuje § 122…

Prezeranie údajov osobného účtu od 15. apríla 2021

woman in orange long sleeve shirt and white pants sitting on floor using Surface Laptop
Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu – spustí tzv. saldokonto. Pre koho bude služba prístupná a s čím daňovníkom pomôže? Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Pre daňovníkov, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy, sprístupňuje saldokonto. Prezeranie údajov osobného…

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme? Účtovné jednotky na konci účtovného obdobia zisťujú výsledok hospodárenia, ktorý zákon o účtovníctve 431/ 2002 Z. z v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)…

Ako fakturovať služby

Praktické informácie pre začínajúcich podnikateľov o vystavovaní faktúr za služby a o tom, na čo si dať pozor. V záležitostiach týkajúcich sa fakturovania služieb je pomerne veľká voľnosť. Výnimkou sú pravidlá vystavovania faktúr za služby podľa zákona č. 222/2004 Z. z.…

Tehotenské od 1.4.2021

pregnant woman holding her womb
Od 1. apríla 2021 začína Sociálna poisťovňa vyplácať novú dávku tehotenské. Nárok naň má tehotná žena po splnení zákonných podmienok. O aké ide a aká je výška tehotenského? V súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov…