Default image

Kony

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2021

two men and four women meeting in office
Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov a aké daňové a odvodové povinnosti z nej vyplývajú? Dohoda o brigádnickej práci študentov je jednou z troch dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník…

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

person using laptop on white wooden table
Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny. Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov, teda aj dôležité čísla pre daňové priznanie…

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2021

red ferrari 458 italia parked near gray building
Výška daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku závisí od odpisovej skupiny, v ktorej je majetok zaradený. Aký majetok patrí do jednotlivých odpisových skupín? Odpisy vyjadrujú opotrebenie majetku, ktoré je výsledkom jeho používania. Poznáme účtovné odpisy, o ktorých sa účtuje mesačne a daňové odpisy,…

Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

judge court
Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva. Po ohlásení tlačového brífingu Ministerstva financií spolu s Finančnou správou SR o zmenách v daňovej oblasti sa mnohí podnikatelia,…

Respirátor FFP2: ako dlho vydrží a ako ho čistiť?

Povinné nosenie respirátorov FFP2 prináša viacero praktických otázok. Ako postupovať pri jeho výbere, manipulácii, údržbe či opätovnom použití? Od pondelka 8. marca 2021 bude povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor…