Kony

Kony

Ako vyberať peniaze z s. r. o.?

Aké sú možnosti vyberania peňazí z s. r. o., aké majú tieto možnosti výhody a nevýhody a pre koho je vhodné ich použiť? Obsahom tohto článku bude popis možností vyberania peňazí spoločníkom z jeho spoločnosti s ručením obmedzeným. Nami uvádzané…

Kedy mám nárok na starobný a ďalšie dôchodky?

Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky. Autor: SHUTTERSTOCK Kedy vzniká nárok na starobný, predčasný či invalidný dôchodok? Aké doklady treba predložiť? Ako sa dá prispieť k urýchleniu procesu a čo robiť, ak niečo chýba? Poistenec má nárok na…

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020)

silver round coins on brown wooden table

Kedy môže fyzická alebo právnická osoba darovať 2 % (prípadne 1 % či 3 %) z daní za rok 2020? Prehľad podmienok a termínov na poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2021. Fyzická a právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane…