Kony

Kony

Príplatky v roku 2021 – tabuľka

Prehľad minimálnej výšky príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok pre rok 2021 v tabuľke aj na stiahnutie Výšku mzdových zvýhodnení, t. j. príplatkov z prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu a prácu vo sviatok legislatívne upravuje § 122…

Prezeranie údajov osobného účtu od 15. apríla 2021

woman in orange long sleeve shirt and white pants sitting on floor using Surface Laptop

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu – spustí tzv. saldokonto. Pre koho bude služba prístupná a s čím daňovníkom pomôže? Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Pre daňovníkov, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy, sprístupňuje saldokonto. Prezeranie údajov osobného…

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme? Účtovné jednotky na konci účtovného obdobia zisťujú výsledok hospodárenia, ktorý zákon o účtovníctve 431/ 2002 Z. z v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)…

Ako fakturovať služby

Praktické informácie pre začínajúcich podnikateľov o vystavovaní faktúr za služby a o tom, na čo si dať pozor. V záležitostiach týkajúcich sa fakturovania služieb je pomerne veľká voľnosť. Výnimkou sú pravidlá vystavovania faktúr za služby podľa zákona č. 222/2004 Z. z.…

Tehotenské od 1.4.2021

pregnant woman holding her womb

Od 1. apríla 2021 začína Sociálna poisťovňa vyplácať novú dávku tehotenské. Nárok naň má tehotná žena po splnení zákonných podmienok. O aké ide a aká je výška tehotenského? V súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov…

Otec na materskej – podmienky a postup

man in black leather jacket carrying boy in black leather jacket

Aké podmienky musí splniť otec, ak chce poberať materské? V článku prinášame postup, ako požiadať o materské u otca, ako aj tipy, ako si môže otec udržať príjem počas materskej. Čo je to materské, resp. materská dávka? Materské, resp. ako…

Fakturácia medzi živnosťou a vlastnou s.r.o.

Fakturácia medzi živnosťou a vlastnou s.r.o. sa často nesprávne považuje za nástroj na optimalizáciu daní a odvodov. Kde je legálna hranica fakturácie medzi s.r.o. a živnosťou? Najčastejšími právnymi formami podnikania na Slovensku sú živnosť a s.r.o. Každá z nich má svoje výhody…

Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o.

person using laptop computer holding card

Viete ako môže byť odmeňovaný konateľ a spoločník s.r.o.? V článku nájdete prehľad odvodového zaťaženia ako aj možné spôsoby odmeňovania konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Konateľ a spoločník s.r.o. môžu byť v spoločnosti odmeňovaní viacerými spôsobmi, najčastejšie…