Default image

Kony

Kedy mám nárok na starobný a ďalšie dôchodky?

Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky. Autor: SHUTTERSTOCK Kedy vzniká nárok na starobný, predčasný či invalidný dôchodok? Aké doklady treba predložiť? Ako sa dá prispieť k urýchleniu procesu a čo robiť, ak niečo chýba? Poistenec má nárok na…

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020)

silver round coins on brown wooden table
Kedy môže fyzická alebo právnická osoba darovať 2 % (prípadne 1 % či 3 %) z daní za rok 2020? Prehľad podmienok a termínov na poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2021. Fyzická a právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane…

Diéty (stravné) – zahraničné pracovné cesty v roku 2021

bridge during daytime
Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty. Aká je výška diét pri pracovnej ceste v zahraničí pre rok 2021? Stravné (diéty) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi pri pracovnej ceste a zahraničnej pracovnej ceste je upravené v zákone č. 283/2002 Z. z.…